TANITIM

DTİK - Dünya Türk İş Konseyi

DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 144 ülke bazlı, 6 sektörel ve 2 özel amaçlı İş Konseyi ile Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize etmek ve yönetmek amacıyla gönüllülük ilkesi üzerine kurulmuş bir “ticari diplomasi” kuruluşudur.

DTİK - Dünya Türk İş Konseyi, “diaspora diplomasisi” çerçevesinde yurt dışında mukim Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getirerek güçlü bir iletişim ağı inşa etmeyi ve etkin bir bilgi birikimi paylaşımı sunmayı amaçlar; faaliyetlerini DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde sürdürür.

Türkiye’nin millî gücüne yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik açıdan da değer katmayı hedefleyen DTİK, dünyanın dört bir yanında, bürokrasi, diplomasi, akademi, uluslararası işletme ve ticaret, kültür-sanat, spor gibi sahalardaki etkili mensuplarının birleşim adresi olurken, yurt dışındaki Türk öğrencilerin ve Türkiye dostlarının da bağıyla küresel düzlemdeki başarısı için çalışır.

DTİK, yeni yapılanması ve güçlü Yönetim Kurulu ile 6 Bölge Temsilciler Kurulu (Afrika-Ortadoğu-Körfez, Amerika, Asya-Pasifik, Balkanlar, Avrasya ve Avrupa) bünyesindeki ülke ve şehir temsilcileri ile faaliyetlerini yürütür.

DTİK, dost diasporalarla iş birliği içinde, Türk dernek ve vakıflarının millî birlik ve beraberlik prensibi doğrultusunda bir araya gelebildiği, ortak bilinçle koordine olabildiği tek platformdur.

DTİK, DEİK ağı sayesinde, resmî yahut özel nitelikteki yurt dışı ziyaretler kapsamında dünyanın farklı yerlerindeki Türkleri ve Türkiye dostlarını bir araya getirme kabiliyetiyle donanmıştır.

Sayın Nail OLPAK, DEİK ve DTİK Başkanlığı görevlerini ifa etmektedir.

 

DTİK ÜYELİĞİ

  • İş fırsatları ve bağlantılar sunar: Dünyanın altı kıtasında teşkilatlanan DTİK ve DEİK’in 152 İş Konseyinin sağladığı iletişim ağıyla üyeler, uluslararası iş fırsatlarından haberdar olur.
  • Bağları kuvvetlendirir ve bir araya getirir: yurt dışında mukim Türkler ve Türkiye dostlarının anavatanlarına olan bağlarının kurumsal tesisini, devamlılığını ve kuvvetlenmesini sağlar; onları çeşitli vesilelerle bir araya getirir.
  • Üyelerini destekler: Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’ye ve yaşadıkları ülkeye dair görüşlerini önemser, dilek ve taleplerini yetkili devlet kurumlarına iletir, güçlü bir Türk diasporası oluşumu için üyelerinin girişimlerini destekler.
  • Üyelerini küresel bir iletişim ağının parçası yapar: DTİK üyeleri, dünyanın dört bir yanındaki diğer üyelerin aktarımları sayesinde yalnızca Türkiye’den ve yaşadıkları ülkeden değil; DTİK ağının yayıldığı tüm ülkelerden ve bu ülkelerdeki iş ve kariyer fırsatlarından haberdar olur.
Arama