DTİK | Dünya Türk İş Konseyi
Afrika-Ortadoğu-Körfez Bölge Komitesi

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

• Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

•DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmektir.

Amerika Bölge Komitesi

Amerika Bölge Komitesi, 7 üyeden oluşmaktadır.

Amerika Bölge Komitesi’nin misyonu, Amerika kıtasında yer alan ülkelerde yerleşik Türk Girişimcilerini biraraya getirerek, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

• Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

•DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

Asya-Pasifik Bölge Komitesi

Asya Pasifik Bölge Komitesi, 7 üyeden oluşmaktadır.

Asya-Pasifik Bölge Komitesi’nin misyonu, Asya-Pasifik ülkelerinde yerleşik Türk Girişimcilerini biraraya getirerek, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

•Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

• DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

Avrasya Bölge Komitesi

Avrasya Bölge Komitesi, 11 üyeden oluşmaktadır.

Avrasya Bölge Komitesi’nin misyonu, Avrasya ülkelerinde yerleşik Türk Girişimcilerini biraraya getirerek, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

• Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

• DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

Avrupa Bölge Komitesi

Avrupa Bölge Komitesi, 29 üyeden oluşmaktadır.

Avrupa Bölge Komitesi’nin misyonu, AB, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde yerleşik Türk Girişimcilerini biraraya getirerek, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yardımcı faaliyetlerde bulunmaktır.

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

• Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

• DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek. 

Balkanlar Bölge Komitesi

Balkanlar Bölge Komitesi, 15 üyeden oluşmaktadır

Balkanlar Bölge Komitesi’nin misyonu, Balkan ülkelerinde yerleşik Türk Girişimcilerini bir araya getirerek, bölge ülkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek aralarındaki iletişimle birlikte gerek bölge içinde gerek dünya çapında ticareti artırmaya yardımcı faaliyetlerde bulunmaktır.

DTİK Yönergesine göre Komitenin görevleri:

• Bölgelerindeki Türk girişimci ve profesyonelleri tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları bölgesel bazda uygulamak.

• DEİK Genel Sekreterliği’ne bağlı faaliyet gösteren DTİK Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde Türk girişimci ve profesyonellerin ülkeler bazında veri tabanını oluşturarak Türk girişimci ve profesyonellerin sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere İnternet ortamında gerekli girişimlerde bulunmak.

• DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve Kurultaylara destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla çalışmalar yürütmek. 

Arama