BAŞKAN

Gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile küresel ekonominin yükselen yıldızı haline gelen Türkiye’nin, hedeflerine ulaşmak için elindeki en önemli varlığı insan gücüdür. Bu anlayışla yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızı vazgeçilmez bir güç unsuru olarak görüyoruz. Türk iş dünyası olarak diasporada yaşayan vatandaşlarımızın da aynı küresel hedefler etrafında birleştirilmesi ve bu hedefler doğrultusunda konumlandırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu inançtan yola çıkarak yurtdışında yaşayan Türkleri ortak hedeflerimiz etrafında birleştirmek için 2008 yılında Türk özel sektörünün küresel markası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Dünya Türk İş Konseyi’ni (DTİK) kurduk. 5 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da DTİK Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz Dünya Türk Girişimciler Kurultayı ile yaklaşık 80 ülkeden 2000’i aşkın Türk girişimci ve profesyoneli aynı platformda buluşturduk. Türk Diasporası kavramını ilk defa pozitif anlamda bu çatı altında kullandık. 2011 yılında ‘Değişen Dünyada Yükselen Türkiye’ temasıyla düzenlediğimiz Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda 90 ülkeden 1.500’den fazla diaspora temsilcisini bir araya getirdik. 2012’de DTİK’i genişletme ve derinleştirme kararı aldık. 2016 yılında ise ‘Dünya Türkleri İstanbul’da Buluşuyor’ teması ile T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda, 6 kıtadan 2.000’e yakın Türk girişimcisi, profesyonel, akademisyen, dernek, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütü temsilcilerini biraraya getirdik.

DTİK olarak yurt dışında yaşayan girişimciler ve profesyoneller arasında etkin bir iletişim kurulabilmesi için DTİK İletişim Platformu’nu (https://www.dtikport.org/) kurarak Türk girişimci ve profesyonellerini elektronik ortamda bir araya getirdik.

Hedefimiz kamu-özel sektör iş birliği ile tasarlanan sürdürülebilir diaspora stratejisini etkin bir şekilde uygulamaya koyarak Türk Diasporasının dünyadaki en etkin diasporalardan birisi haline getirmektir. Hedeflenen sürdürülebilir stratejimizin temel ekseni diasporamızın anavatanları, anadilleri ve öz kültürleriyle olan sosyal ve ekonomik bağlarını korurken, bulundukları ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatına aktif biçimde katılan, yasalara saygılı, mutlu, müreffeh ve başarılı bireyler halinde yaşamalarıdır.

Bu nedenle, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’nin önümüzdeki dönem çalışma öncelikleri ve kurumsal yapısının belirlenmesi için strateji geliştirme çalışması başlatılmıştır. DTİK’in Strateji geliştirme projesinin amacı; DTİK’in tüm yurtdışı girişimcilerini kapsayacak ortak aklı, çözümleri ve etkin Türk lobiciliğinin gelişimini sağlayacak vizyon ve strateji oluşturmak ve bölge bazında bu yeni vizyonu gerçekleştirecek en etkin yapılanmayı tasarlamaktadır.

Türk Diasporasının bulunduğu ülkelerde daha mutlu, daha müreffeh ve güvenli yaşamalarının sağlanması ve aynı zamanda Türkiye’ye ve Türk ekonomisine katkılarının artırılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

Nail OLPAK
Yönetim Kurulu Başkanı
DEİK/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)

Arama