Dtik
DTİK HAKKINDA

TANITIM

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ’NİN KURULUŞU VE GENEL BİLGİ

26 Aralık 2007 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacı, yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerimizi ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek bir platform altında toplamaktır.

Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşüncelerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir payda olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütlerini bir platformda biraraya getiren DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

“Dünya Türk İş Konseyi” (DTİK)’in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymak, dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak, Türkiye’nin yurt dışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

THE ESTABLISMENT OF “WORLD TURKISH BUSINESS COUNCIL” AND GENERAL INFORMATION

Founded with the decision taken by DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - Foreign Economic Relations Board) on 26.12.2007 as a part of DEİK; DTİK (Dünya Türk İş Konseyi - World Turkish Business Council) aims to gather all the small dispersed networks of Turkish entrepreneurs and successful Turkish professionals, who have gained authority in decision-making processes of big international companies abroad, under one big structure to waken and enhance the lobbying activities.

DTİK is the only business council with a special purpose, a structure where there is no place for political concerns but a common goal for all: bringing together the whole Turkish business community, business associations, foundations and other similar Turkish organizations from 6 continents under the same platform.

The main goal of “World Turkish Business Council” (DTİK) is to boost the commercial and economical relations among the Turkish business community settled outside Turkey, to strengthen and disseminate the Turkish diaspora further, to create one main center for all kinds of problems that the Turkish entrepreneurs face abroad, and to lead the bids to establish a stronger image for Turkey in the World.

Arama