Dtik
Friends of Türkiye

Friends of Türkiye

“Friends of Türkiye” projesi ile ilgili ülkede Türkiye dostu, karar vericiler üzerinde etki sahibi iş insanlarını bir araya getiren bir platform oluşturularak DTİK’in etkinlik alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Arama