Dtik
ÜYELİK FORMU

Üyelik Başvuru Formu

KİŞİSEL BİLGİLER

FİRMA BİLGİLERİ

DERNEK BİLGİLERİ

Dernek Üyeliğiniz var mı?

REFERANS BİLGİLERİ

(Referans gösterilecek kişiler en az 1 yıllık DEİK üyesi / DTİK Bölge Komite üyesi / DTİK Yürütme Kurulu üyeleri / DTİK Yüksek İstişare Kurulu üyeleri / büyükelçi / ticari ateşe gibi üst düzey yönetici ve bürokratlar arasından olmalıdır.)

Üyelik Koşulları :
1. Yabancı ülkelerde yerleşik Türk girişimciler ve profesyoneller ile, bunlar tarafından kurulmuş dernek, vakıf, federasyon ve benzeri kuruluşların üyeleri, sanatçılar, sporcular, akademisyenler DTİK Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ne uygun şekilde başvuruda bulunanlar, Yürütme Kurulu kararınca DTİK’e üye olabilirler. Üyelik talebinde bulunan kişinin üyeliğe kabul edilmesi için Türkçe bilmesi şartı aranır.
2. Bir seçim dönemini kapsayan DTİK üyelik aidatı 250 USD’dir. (Ödemenizi üyeliğiniz onaylandıktan sonra gerçekleştiriniz.)

HESAP ADI YAPI VE KREDİ BANKASI - GALATASARAY ŞB. (495) SWİFT: YAPITRISXXX
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TR08 0006 7010 0000 0068 8913 91 TL
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TR84 0006 7010 0000 0068 9285 32 EURO
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TR36 0006 7010 0000 0069 2278 65 USD
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TR33 0006 7010 0000 0068 7642 59 GBP

Ödemenizi Kredi Kartı ile yapmak için tıklayınız.
Ödemenizi Mail Order formu ile yapmak için tıklayınız.
Mail order formu doldurulduktan sonra muhasebe@deik.org.trmail adresine gönderilmelidir.
3. İstenen Belgeler:
a.Özgeçmiş
b.Fotoğraf
c.Güncel çalışma belgesi
d.Şirket aktif belgesi
e.Varsa dernek, kulup, uluslararası kurum üyelik belgesi

4.İstenen belgeler dtik@deik.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.
DTİK Üyelik Taahhütnamesi:
26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma ve Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve DTİK çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hükümleri gereğince, DTİK üyeliği başvurumun işleme alınmasından itibaren DTİK Üyelik Yönergesinde ve üyelik başvuru formunda yer alan tüm başvuru şartlarına uyacağımı, ilgili belgelerde vermiş olduğum bilgilerin tamamının doğru olduğunu, mevcut ortaklığım,yöneticiliğim hakkındaki bilgilerin Kurumunuza verilmesine muvafakat ettiğimi, sunmuş olduğum başvuru evraklarının kurumunuz tarafından kontrolü esnasında eksik belge bulunması ve tespit edilen eksikliğin tarafıma kurum tarafından bildirilmesi durumunda bildirilen eksiklikleri tamamlayacağımı, tamamlamadığım takdirde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi üyelik başvuru formunda belirttiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim.
Üyeliğimin kabulü sonrasında, ticari faaliyetlerimde ülke ve DTİK yararlarını ve menfaatini gözeteceğimi DEİK Etik Kurul ve DTİK Üyelik Yönergeleri başta olmak üzere tüm DTİK mevzuatına uyacağımı, yasal mevzuata uyulmaması halinde hakkımda gerçekleştirilecek yaptırımları peşinen kabul ettiğimi, üyesi bulunacağım konsey çalışmalarına destek vereceğimi, DTİK Yürütme Kurulu onayı olmadan herhangi bir organizasyon, eylem ya da faaliyetlerde bulunmayacağımı, DTİK’i izinsiz temsil etmeyeceğimi, Yönerge hükümleri gereğince DTİK Yıllık Aidatını ödeyeceğimi, aidatların ödenmemesi halinde hakkımda DTİK yasal mevzuatı gereğince gerçekleştirilecek yaptırımları kabul edeceğimi, bu husustaki tüm taahhütlerimi yerine getireceğimii beyan ederim.
Üyelik başvuru tarihinden itibaren ortaya çıkabilecek her türlü itilafta öncelikle DEİK Etik Kurulu’nun yetkili olduğunu kabul ederim. Etik Kurulu tarafından iyi niyet ve dostane çözüm çerçevesinde giderilemeyecek itilaflarda T.C. İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, ÜYELİK BAŞVURU FORMU’nda sunduğum bilgilerin doğruluğunu, üyeliğimle ilgili değişikliklerin bildirilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu ve bildirilmeyen değişikliklerden ötürü DTİK’in sorumlu tutulamayacağını beyan eder, üyelik talebimin kabulünü onaylarınıza sunarım. DTİK Üyelik Taahhütnamesini okumak için tıklayın

Üye Girişi
Şifre Hatırlatma

Üye girişi yapmak için gerekli şifrenizi hatırlamıyorsanız lütfen aşağıdaki alanları doldurarak 'Gönder' butonuna tıklayınız.

Arama