Dtik
DTİK SOFYA BULUŞMASI, 19 KASIM 2019

DTİK SOFYA BULUŞMASI, 19 KASIM 2019

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ SOFYA BULUŞMASI

 

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen “DTİK Sofya Buluşması”, T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli, DTKİ Balkanlar komitesi üyeleri ve 150’ye yakın Türk iş insanı katılımıyla DTİK Balkanlar Komitesi ev sahipliğinde Sofya’da gerçekleştirildi.

Büyükelçi Sayın Hasan Ulusoy, Ticaret ve yatırımdaki kazançlar sadece ekonomik olarak görülmeli; bu tarz faaliyetler gönül kazanmaya da birer araçtırlar diyerek yatırımcılara sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeleri için tavsiyelerde bulundu. DTİK’in çalışmalarını çok değerli bulduğunu ifade eden Büyükelçi Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin dışında bir de Avrupa Birliği (AB) boyutu olduğunu dile getirerek Bulgaristan ile ticaret yapılmasının Balkanlar ve AB pazarına ulaşmada ortak işbirliği noktasında son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Hasan Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların Türk yatırımcılara avantajları olduğunu, Türkçe konuşan Bulgaristan vatandaşlarının her zaman fırsat olduğunu söyledi. Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye olarak komşu Bulgaristan'da yatırımları üç perspektiften inceliyoruz. Birincisi, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlenmesi. İkincisi- Bulgaristan'ın AB üyesi olması nedeniyle Bulgaristan'a yapılan yatırım AB'ye açılım anlamında yatırımcılar için önem taşıyor. Üçüncüsü ise, bölgesel boyutta. Türkiye'nin Bulgaristan'daki yatırımlarına baktığımızda 2.5 milyar Euro'dan bahsediliyor. 3 bini aşkın Türk sermayeli Bulgar firması var, 15 bin civarında büyük bir istihdam kapasitesi var. Türk yatırımları yoğun olarak kuzeyde Şumnu ve çevresinde, güneyde de Kırcaali ve Filibe civarında yoğunlaşıyor. Soydaşların buradaki mevcudiyeti Türk yatırımcılara avantaj oluyor. Türkçe konuşan Bulgaristan vatandaşları her zaman bir fırsattır" diye konuştu.

Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli ise diasporamızı bir adım öne taşıyabilmek için öncelikle hepimiz işimizi en iyi şekilde ve layıkıyla yapmalı, yaptığımız işte çok başarılı olmalıyız. Bununla da yetinmeyip, çevresine faydalı, sosyal projelerde aktif, bulunduğu ülkenin kültürel ve hukuksal tüm kurallarına uyan örnek insanlar olmalıyız. Toplantılarımız ve diğer çalışmalarımızda ancak bu şekilde tam amacına ulaşabilir dedi.

Bulgaristan’da İş Yapmak ” Başlıklı Oturum

Bulgaristan’da İş Yapmak oturumu, DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli moderatörlüğünde, Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe,  Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Eren ve Bulgaristan Yatırımlar Ajansı Başkanı Stamen Yanev’in katılımları ile gerçekleştirildi.

“Bulgaristan’da Türk İş Dünyası Başarı Örnekleri” Başlıklı Oturumda

“Bulgaristan’da Türk İş Dünyası Başarı Örnekleri” başlıklı oturumda ise, DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Edis Emre moderatörlüğünde, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, ALCOMET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce ve Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş’ın katılımları ile gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Arama