Dtik
DTİK HOLLANDA BULUŞMASI (30 Kasım 2023, Amsterdam)

DTİK HOLLANDA BULUŞMASI (30 Kasım 2023, Amsterdam)

DTİK HOLLANDA BULUŞMASI SONUÇ RAPORU
30 Kasım 2023, Amsterdam

DTİK Hollanda Buluşması ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Toplantısı Amsterdam’da, IV. Dönem Türkiye – Hollanda JETCO Toplantısı vesilesiyle Türk diaspora temsilcileri ve T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Hollanda Buluşmasında farklı sektörlerin, derneklerin ve vakıfların temsilcileriyle bir araya gelinerek Türk diasporasının Hollanda’da daha etkin olmasında iş birliklerinin önemine dair ortak bir irade ortaya koyulmuştur.

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğlları konuşmasında Avrupa’da yaşayan Türkler olarak başta iş dünyası ve kültürel alanlarda olmak üzere faaliyetlerin artırılacağını ve bu sayede anavatan ile yaşanılan ülkeler arasında bir köprü oluşturularak diaspora faaliyetlerinin temellerinin daha sağlam atılacağını belirtmiştir.

Avrupa’da yatırım yapacak Türk kurum ve kuruluşlarının, yatırım yapmak istedikleri ülkede güvenilir muhattap ve partner bulabilmesinin DTİK Avrupa yapılanması ile mümkün olabileceğini belirten Torunoğulları gençlerin ve kadınların da desteklenerek bu yapılanmaya daha fazla entegre olmalarının sağlanacağını vurgulamıştır.

T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda’da bulunan Türklerin sorunlarının çözümünde ve birbirleri arasında network ağlarının daha sıkı oluşturulması konusunda DTİK gibi kuruluşlar, Büyükelçilikler ve Bakanlıkların eş zamanlı çalışmasının faydalı olacağını belirtmiştir.

DEİK – DTİK Başkanı Nail Olpak Eylül ayında gerçekleştirilen DTİK 10. Kurultayına vurgu yaparak bu gibi büyük etkinliklerin DTİK çatısı altında icra edilmeye devam edeceğini ve bu sayede Türk diaspora temsilcilerinin bir araya gelerek daha koordineli ve birlik içinde hareket edebileceğini belirtmiştir.

DTİK Ülke Temsilcilerinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak Temsilciler Kurullarını mümkün olan en kısa zamanda oluşturmalarının gereğini dile getirmiştir. DTİK’i anavatan sevgisinin merkeze alındığı ve birleştirici bir platform olarak tanımlayan Olpak, bu yapının diğer STK’ları da destekleyen, onlara her türlü istişare fırsatı sunan bir platform olarak görülmesi gerektiğini belirterek, DEİK ve DTİK’in yurt dışında yaşayan tüm müteşebbislere daha fazla tanıtılmasının ve ülkemizin yumuşak gücünün bu vesileyle daha etkin kullanılabileceğinin altını çizmiştir.

T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Türkiye'yi dünya çapında yapıcı ve etkin bir ülke kılmanın hepimizin ortak hedefi olduğunu, ancak ekonomik birikim ve tecrübelerin kurumsal bir yapıya dönüşmedikçe, gayretlerin sadece istisnai örnekler olarak kalmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. Bu minvalde DTİK’in önemine değinerek şunları belirtmiştir: “DTİK bu anlamda çok önemli görevler üstlenmektedir. DTİK çatısı altında kurumsal açıdan güçlü olan girişimciler Türk markalarının, Türk ürünlerinin dünya ölçeğinde örgütlü ve yaygın bir şekilde yer almasını, bunların geçici dalgalanma ve belirsizliklerden etkilenmemesini, pazar paylarını istikrarlı olarak artırmasını sağlamaktadır.”

Konuşmalar sonrasında gelen misafirler ile network kurulması adına oluşturulan fuaye alanında etkinlik devam etmiştir.

Hollanda Buluşması Türkiye’de ve Hollanda’da bulunan birçok yerli ve ulusal basın kuruluşunun da haberlerinde yer almıştır. İlgili haber linkleri aşağıda belirtilmiştir.

https://www.haber.nl/dunya-turk-is-konseyi-hollanda-bulusmasi-gerceklesti/
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/turk-is-adamlarinin-hollanda-bulusmasi-6734788
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-bolat-avrupa-turkiye-icin-cok-onemli-biz-bu-pazarlarda-kaliciyiz/3069741
https://www.eurovizyon.co.uk/bir-toplantinin-ardindan-makale,10032.html
https://artukluhaber.net/haber/dunya_turk_isadamlarinin_kalbi_amsterdamda_atti_-70179.htmlArama