Dtik
DTİK Asya-Pasifik Girişimci Toplantısı, 29 Ocak 2019, Tokyo, Japonya

DTİK Asya-Pasifik Girişimci Toplantısı, 29 Ocak 2019, Tokyo, Japonya

Sayın Üye,

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), altı bölgede (Afrika-Orta Doğu-Körfez, Amerika, Avrasya, Avrupa, Asya Pasifik, Balkanlar) Türk diasporasının ekonomik  varlığını güçlendirmek ve lobi faaliyetlerini artırmak amaçları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda, T.C. Tokyo Büyükelçiliği himayesinde, DTİK Asya-Pasifik Bölge Komitesi ev sahipliğinde, 29 Ocak 2019 Salı günü Tokyo’da “DTİK Asya-Pasifik Girişimci Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Bahse konu toplantının amacı Türk diasporasının ekonomik alandaki faaliyetlerinin artan ivmeyle devamını sağlamak ve Türk iş insanları arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

T.C. Tokyo Büyükelçimizin  katılım sağlayacağı bahse konu toplantıya, DTİK Yürütme Kurulu üyeleri, DTİK Bölge komite üyeleri, Asya-Pasifik coğrafyasında yerleşik Türk iş insanları, dernekler ve resmi kurumların katılımları beklenmektedir.

Toplantıya katılımızdan memnuniyet duyacak olup, katılım sağlamak istediğiniz takdirde en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar DTİK’e (tbal@deik.org.tr; 0212 339 50 15) bildirmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Dünya Türk İş Konseyi

 

Ek: Taslak program

 Arama